October 11, 2015

Aktiviti & Seminar ICT

Menyediakan khidmat latihan dalam bidang ICT dan penganjuran karnival berkenaan ICT di Negeri Kelantan